Instalacje internetowe

Wykonujemy instalacje sieciowe, internetowe kablowe oraz Wi-Fi z podziałem łącza internetowego na dowolną ilość komputerów.

Konfigurujemy oprogramowanie oraz instalujemy sprawdzone systemy zabezpieczeń internetowych.

BUDOWA I WYKOŃCZENIE

Pozwolenie na budowę

Do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor musi dołączyć:

cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami...

więcej »